Σε αριθμούς

Μοιραζόμαστε μαζί σας τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες μας, έτσι όπως μόνο οι αριθμοί μπορούν να τις αποτυπώσουν:

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του  Προγράμματος  «Είμαστε όλοι Πολίτες» μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ πραγματοποιήθηκε χάρη:

α) στην στρατηγική συνεργασία με την  CulturePolisη οποία προσέφερε διοικητική υποστήριξη στους λιγότερο έμπειρους  εταίρους Place Identity and SciFy

β) ιδιωτικά δάνεια συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, για να μπορέσει η Place Identity να ανταποκριθεί στις ανάγκες ρευστότητας καθώς τα έξοδα του έργου αποπληρώνονται μετά την ολοκλήρωση του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους δύο εταίρους και τους υποστηρικτές μας που συνέβαλαν στο να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις αυτής της χρηματοδότησης.