Και τώρα τί; Πάρε μέρος!

H Place Identity ως μια νεοσύστατη ΜΚΟ, ολοκληρώνει μια περίοδο δυναμικής εκκίνησης κατά την οποία ανέλαβε ρίσκα και αντιμετώπισε ποικίλες προκλήσεις σε ένα πλαίσιο έντονης πολιτικής και οικονομικής αστάθειας.

Μέσα από την παρούσα έκθεση, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε ένα δείγμα από το σύνολο των δράσεων και επιτευγμάτων μας την περίοδο 2013-2015. Καλούμαστε από δω και πέρα να επενδύσουμε στο επιχειρησιακό δυναμικό του οργανισμού μας και να δημιουργήσουμε τα θεμέλια που θα επιτρέψουν την περαιτέρω αξιοποίηση των έργων μας. Τον επόμενο χρόνο θα εστιάσουμε στην εξέλιξη των εργαλειοθηκών που δημιουργήθηκαν, την ανάπτυξη ενός δικτύου μελών και  ενός βιώσιμου οργανισμού, την δημιουργία μηχανισμών  καταγραφής αποτελεσμάτων και τις διεθνείς συνεργασίες. Παράλληλα, σκοπεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και την χρήση των συμμετοχικών μεθοδολογιών μας από άλλα έργα και σε νέα πεδία της δημόσιας διοίκησης.

Προκειμένου  να συνεχίσουμε το έργο μας ως ανεξάρτητος  μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βασιζόμαστε στη δική σας υποστήριξη.

    •         Κάνε μια δωρεά! 

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες μορφές και νέες συνθήκες  κοινωνικής συμμετοχής σε διεθνές επίπεδο. Γιατί το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να επανεπενδύσετε στη Δημοκρατία και να υποστηρίξετε τη μετάβαση της πολιτικής σε νέες εφαρμογές, από τους πολίτες, για τους πολίτες.